دبیرستان غیردولتی پسرانه فرهیختگان بابل

جایزه

۱۷ آذر ۱۳۹۵

قابل توجه دانش آموزان پابه سوم
جوایز ویژه این دوره از آزمونها نصیب چه کسانی خواهد شد ؟
کسانی که با تلاش ؛ جدیت و برنامه ریزی بتوانند در آزمونهای کتبی نوبت اول معدل بالاتراز ۱۹ را کسب نمایند.

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید