دبیرستان غیردولتی پسرانه فرهیختگان بابل
 • جایزه

  قابل توجه دانش آموزان پابه سوم جوایز ویژه این دوره از آزمونها نصیب چه کسانی خواهد شد ؟ کسانی که با تلاش ؛ جدیت و برنامه ریزی بتوانند در آزمونهای کتبی نوبت اول معدل بالاتراز ۱۹ را کسب نمایند.

 • افتخار آفرینان دبیرستان غیر دولتی فرهیختگان بابل در کنکور سراسری

  مهیار نجاریانhttp://content/uploads/2016/08

 • افتخار آفرینان دبیرستان غیر دولتی فرهیختگان بابل در کنکور سراسری

  علی جعفریانhttp://content/uploads/2016/08

 • افتخار آفرینان دبیرستان غیر دولتی فرهیختگان بابل در کنکور سراسری

  علی باقرزادهhttp://-content/uploads/2016/08

 • افتخار آفرینان دبیرستان غیر دولتی فرهیختگان بابل در کنکور سراسری

  دانیال انساءhttp://wp-content/uploads/2016/08

 • رتبه های برتر کنکور ۹۵

  رتبه های کنکور۹۵ttp://f

 • برترین های سال سوم در آزمون های دوره تابستان ۹۵

  برترین آزمون سوم تجربی تابستان ۹۵http://ol.ir/wp-content/uploads/2016/08

 • برترین آزمون جامع ریاضی (۳) تاریخ ۲۸-۵

  برترین آزمون جامع ریاضی (۳) تاریخ ۲۸-۵ – Copyhttp://arhikhteganschool.ir/wp-content/uploads/2016/08

 • برترین آزمون جامع ریاضی (۲و۳) تاریخ ۲۸-۵

  برترین آزمون جامع ریاضی (۲و۳) تاریخ ۲۸-۵http://-content/uploads/2016/08

 • برترین آزمون جامع تجربی تاریخ ۲۸-۵

  برترین آزمون جامع تجربی تاریخ ۲۸-۵http://ir/wp-content/uploads/2016/08