دبیرستان غیردولتی پسرانه فرهیختگان بابل
 • افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری دبیرستان غیر دولتی فرهیختگان سال تحصیلی ۹۵ -۹۴

  افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری سال ۹۵-۹۴ – Copyhttp://p-content/uploads/2016/03

 • افتخار آفرینان دبیرستان غیر دولتی فرهیختگان بابل در لیک علمی پایا سال تحصیلی ۹۵-۹۴

  دانش آموزان لیک پایا پایه دوم و سوم سال تحصیلی ۹۵ – Copyhttp://p-content/uploads/2016/03

 • افتخار آفرینان دبیرستان غیر دولتی فرهیختگان بابل در المییاد علمی سال تحصیلی ۹۵-۹۴

  دانش آموزان برگزیده المیاد علمی پایه سوم سال تحصیلی ۹۵ – Copy – Copyhttp://p-content/uploads/2016/03

 • دانش آموزان ممتاز پایه دوم در نوبت اول (سال تحصیلی ۹۵-۹۴)

  دانش آموزان برتر آموزشی پایه دوم در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵http://r/wp-content/uploads/2016/03

 • دانش آموزان ممتاز نوبت اول سال سوم

  اسامی دانش آموزان برتر در نوبت اول سال سوم

 • دانش آموزان ممتاز نوبت اول سال چهارم

  http://016/02/2016-02-15-2.jpg

 • افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری دبیرستان غیر دولتی فرهیختگان(۹۵-۹۴)

  افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری سال ۹۵-۹۴ – Copyhttp://content/uploads/2016/01

 • تست افتخار آفرینان

  منتخب مرحله اول المپیاد ادبی