دبیرستان غیردولتی پسرانه فرهیختگان بابل
  • افتخار آفرینان دبیرستان غیر دولتی فرهیختگان بابل در لیک علمی پایا سال تحصیلی ۹۵-۹۴

    دانش آموزان لیک پایا پایه دوم و سوم سال تحصیلی ۹۵ – Copyhttp://p-content/uploads/2016/03

  • ثبت نام آزمون های مرحله اول المپیادهای علمی کشور

    مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران: زمان ثبت نام مرحله اول آزمون المپیادهای علمی کشور از ۱۹ دی ماه سال۹۴ تا پایان وقت اداری ۳۰ دی ماه است… مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران در جلسه ستاد اجرایی برگزاری المپیادهای علمی کشوری در سالن کنفرانس گفت: زمان ثبت نام مرحله اول آزمون المپیادهای علمی کشور […]